Bangladesh

Zakir Hussain NameZakir Hussain
DAN 4th
Dojo 7/11 Sir Syed Road Mohammedpur,Dhaka-1207
TEL 1727243285
E-Mailkyokushindojobd@gmail.com
Md Khalid Hossain Suman NameMd Khalid Hossain Suman
DAN 2nd
Dojo Gazipur, Bangladesh
TEL 1673863422
E-Mailsokyokushin.bd@gmail.com
Md Khalid Hossain Suman Name Md Anik
DAN 1st
Dojo Kanakshar, Bangladesh
TEL -
E-Mail sokyokushinbangladesh@gmail.com